41186-D.jpg

tittel

Hvitkinngjess

barnacle geeseHver vår i april/mai ankommer store flokker hvitkinngjess til Vadehavet Nasjonalpark sør i Danmark.  Her beiter de på engene og hviler på de langstrakte mudderflatene før de etter 3-4 uker fortsetter til hekkeplassene i nord.

Bo Christiansen fra Esbjerg tok meg med til observasjonsplasser i Vadehavet der vi kunne se og oppleve 30.000 hvitkinngjess lette samtidig i et spektakulært skue.  Vi kom helt innpå den vakre fuglen og fikk studere, tografere og filme adferden.  Vadehavet viste seg på sitt beste med strålende sol fra skyfri himmel.

Hvitkinngås
Hvitkinngåsa (Branta leucopsis) er nært beslektet med  Kanadagås (Branta hutchinsii) som ble innført til Europa fra Nord-Amerika på begynnelsen av 1900-tallet for å jaktes på.  En annen slektning er ringåsa (Branta bernicla). Hvitkinngåsa blir opp til 70 cm lang og kan veie 2,25 kg.  Med et vingespenn på 130-145 cm, er det en kraftig fugl.  Hodet er svart og hvit, mens halsen, nakken og øvre del av brystet er svart. Buken er hvitaktig og vingene er sølvgrå med svarte og hvite ribber. Når hvitkinngåsa flyr, blir en hvit, V-formet fjærtegning synlig på halen. Kjønnene er like, men hannen er litt større enn hunnen.
Utbredelse, overvintring og hekking
I følge Aarvak & Øien (2011) er den vestlige bestanden av hvitkinnghjess på vei oppover og har økt kraftig de siste årene. I 2011 talte bestanden 770.000 individer
.

Hvitkinngåsa opptrer i tre adskilte  populasjoner som har sine hekkeområder henholdsvis på Nordøst-Grønland, på Svalbard og i Nordvest-Russland, inklusivt Novaja Selmja og Baltikum. Bestandene kan ikke skilles utseendemessig, men er geografisk isolerte fra hverandre. Fuglene fra Grønland overvintrer i Irland og i de vestlige delene av Skottland, mens svalbardbestanden tilbringer vinteren i Solway Firth på grensen mellom England og Skottland. Den østlige populasjonen overvintrer langs vestkysten av Tyskland og Nederland.

Fotografering av hvitkinngjess på trekk gjennom Vadehavet
Høsten 2012 kom jeg i kontakt med Bo Christiansen, en hobbyornitolog i Esbjerg.  Bo fortalte om trekkfuglene som rastet i Vadehavet på vei til hekkeområdene i nord.  Det var her hvitkinngåsa og "grå sol" dukket opp.

Det tok ikke lang tid å bestemme seg for en tur sørover og til Esbjerg i "deilige Danmark".  Sent i april var en god tid mente Bo, og 21. april (2013) var vi på plass....
vadehavetVadehavet
Vadehavet er et randhav av Nordsjøen og er det største systemet av fjæresand og muderflater i verden. Det inkluderer en rekke overgangssoner mellom miljøer på land, i hav og i ferskvann. Området er rik på arter som er særlig tilpasset de krevende og spesielle miljøforholdene i området. Vadehavet regnes som et av de viktigste områdene for trekkfugler i verden og har stor betydning for fuglenes østatlantiske flyrute og for vern av afrikansk-euratiske trekkende vadefugler. I Vadehavet kan opptil 6,1 millioner fugler være til stede på samme tid, og et gjennomsnitt på mellom 10-12 millioner passerer området hvert år.

Nasjonalpark Vadehavet ble åpnet i oktober 2010 og omfatter den danske delen av Vadehavet fra Ho Bugt til tyskegrensen. Dette er Danmarks største, flateste og våteste nasjonalpark. Parken fortsetter i Nord-Tyskland med navnet Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.

97% av naturen i Nasjonalpark Vadehavet er beskyttet som Natura 2000-område, noe som vil si at det er regulert av EUs fuglebeskyttelses- og habitatdirektiv som har som overordnet målsetning og bevare biomangfoldet.

Les mye mer om dette fantastiske naturområdet på Nasjonalparkens hjemmeside.


Vadehavet....Vi var oppe lenge før sola og kom fram til moloen der vi skulle rigge oss til for fotografering og fugleobservasjoner akkurat i det sola rant. Dette tegnet til å bli en spennende dag.  Allerede nå kunne vi høre kaklingen fra hvitkinngjessene som hadde våknet og var klar til dagens etegilde.

På enden av en liten molo satte vi opp kamuflasjene og så var det bare å vente.  Bo og jeg med hvert sitt kamera og Lise med videoen.  Det var stille, sola steg over horisonten og fotolyset ble formidabelt!  Dette lovet bra.

Det var lavvann da vi kom i soloppgangen og vannstanden skulle fortsette å synke helt fram til omtrent klokken 10.  Det er viktig å sjekke tidevannet nøye før man begir seg ut på mudderflatene.  Bommer du på dette, kan situasjonen bli farlig når du blir overrasket av flo. 

Våren var spesielty sein i år og trekkfuglene var minst 2-3 uker på etterskudd.  Hvitkinngjessene hadde kommet, men ellers var det få vadefugler å se.  Vanligvis ville de ha beitet på dyr på de tørrlagte mudderflatene like utenfor kamuflasjen.  Et stykke borte lå en hel del gravender å hvilte seg, men litt langt borte til at det kunne bli bra nærbilder. Noen hvitkinngjess passerte i lufta over oss og det ble raskt mulighet for å teste kameraet.
Etter en drøy time eller halvannen begynte showet.  Flokken med hvitkinngjess lettet fra mudderflatene i horisonten og satte kursen mot land, nærmere bestemt mot grasslettene utenfor den lille byen Ballum. I titusenvis lettet de! Med bulder og brak!  Når først noen gjes tar til vingene, setter dette i gang en kjedereaksjon og hele flokken letter.  Et spektakulært syn med lyd som minner om en jumbojet som letter.  (Videoen nedenfor gir et visst inntrykk av hva som skjer).
Grå sol, sort sol og hvid sol
Danskene har gitt navnet "grå sol" til flokkene med hvitkinngjess som svermer over Vadehavet. "Hvid sol" er sangsvaner som samler seg i tusenvis i juni, synger og roper og farger himmelen hvit når de letter. Om høsten (oftest i oktober) er det stær som svermer i enda tattere flokker på flere hundretusen individer. De farger kveldshimmelen svart og kalles naturlig nok "sort sol".  Pass på... vi kommer tilbake i oktober :). Se video fra hvitkinngjessenes flukt nedenfor:

{youtube}Rc80Ip5zfKo{/youtube}

Gjessene var aktive hele dagen. De lettet, tok noen runder, satte seg, spiste, hvilte og lettet igjen. Hvorfor letter de? Først og fremst fordi noen skremmer dem. En lastebil i det fjerne eller en havørn som fløy over mudderflatene. Havørna har økt i antall her nede i de stiste til stor begeistring for våre danske venner. 

Ut på ettermiddagen kom gjessene helt inntil kamuflasjen og vi fikk se flokken på nært hold.  Her var det mange gjess!  Bo anslo antallet til over 25.000 og alle var prikklike!

vadehavet

Fotofokus: "panorering".
Det sier seg selv at en dag med kameraet her, gir spennende motiver.  Det er imidlertid ikke så lett å mfotografere den kjempemessige flokken med hvitkinngjess som farer forbi. Alt skjer fort og det blir vanskelig å komponere et ryddig motiv. Selvsagt kan man fotografere nesten uendelig med nærbilder bilder av gjess som passerer teltet, slik som det ovenfor, men til tross for at dette er vakre fugler, blir motivene kjedelige i lengden synes jeg. 

Jeg hadde på forhånd bestemt meg for at jeg skulle prøve panorering og lange eksponeringer denne gangen. Som sagt så gjort. Da ettermiddagen kom og gjessene svermet rundt kamuflasjen, skrudde jeg ned lukekrtida til 1/25 - 1/40 sek, tok sikte og prøvde å følge gjessene i søkeren.  Panorering er ikke lett, men kan gi spennende resultater om man lykkes. Om man kan få hodet og øynene relativt skarpe, men allikevel bruke så lang lukkertid at den naturlige bevegelsen til vingene og resten av kroppen bvlir synlig, mener jeg man har et godt utgangspunkt for et bra bilde.  Nedenfor er noen av resultatene, bedøm selv og gi gjerne kommentarer i slutten av artikkelen.

hvitkinngjess

Ikke glem å ta turen til Vadehavet for å oppleve grå sol, hvid sol, sort sol og alle de andre fuglene i dette fantastiske naturområde.
{jacomment on}

Du er her: Home BIOLOGY Hvitkinngjess