40028-D.jpg

tittel

Kolonimaneter

Av og til hender det at vi får besøk av sjeldenheter. Ikke filmstjerner og OL-vinnere akkurat, men av skapninger fra dyphavene og fjerne farvann, som i vinter da vi fikk besøk av “hulaskjørt”, Physophora hydrostatica.

Hva er kolonimaneter?
Et godt spørsmål. Kolonimaneter er egentlig ikke maneter i det hele tatt, men koloni-dannende hydroider (småmaneter) som lever pelagisk.  Akkurat som manetene og anemonene tilhører de rekken nesledyr (Cnidaria) og har nesleceller som hos noen arter kan brenne kraftig. Mens stormaneter (det vi kjenner som “maneter”) tilhører klassen Scyphozoa, hører kolonimanetene til klassen Hydrozoa (“hydroider” eller “småmaneter”) og til ordenen Siphonophora, som på norsk har fått navnet “kolonimaneter”.  Den mest kjente kolonimaneten er uten sammenligning Portugisisk Krisskip (Physalia physalis) som er utbredt i tropiske og sub-tropiske hav og som bare sjelden sees hos oss.

 

Levesett og bygning
Kolonimanetene består av mange enkeltindivider (zooider) som er spesialisert i bygning og funksjon.  Noen er forsvarsindivider som stikker med neslegift, andre er nærings-polypper som fanger plankton, formeringsindivider som produserer kjønnsceller, men andre igjen er flytepolypper som holder kolonien på plass i vannmassene. De fleste polyppene i kolonien er imidlertid så sterkt avhengig av hverandre og kan ikke eksistere alene at det er hensiktsmessig å betrakte hele kolonien som ett individ. Kolonimanetene står på grensen mellom kolonidannende evertebrater og flercella organismer, noe som reiser interessante evolusjonsmessige spørsmål. I motsetning til hydroider (småmaneter) og mange stormaneter (slik som glassmaneten) har ikke kolonimanetene er formeringssyklus som veksler mellom et pelagisk, frittlevende manetstadium (medusestadium) og et fastsittende polyppstadium. Kolonimanetene er helt pelagiske og har utgaver av både polypper og meduser.

 

 

Hulaskjørt, Physophora hydrostatica
I januar 2012 ble det gjort flere funn av det skjeldne “hulaskjørtet” ved Hidra i Vest-Agder, ved Egersund og andre steder langs kysten. Arten ble også funnet i Helleviga i Søgne i november 2011 av studenter fra Universitstet i Agder som var på feltarbeid.

Hulaskjørtet lever vanligvis på dyp fra 200-1200 meter og er en kosmopolitt som betyr at den er utbredt i alle verdenshav. Strømmer og uvær kan av og til bringe arten til overflaten og inn til våre kyster, men det er sjelden vi får anledning til å se denne vakre kolonien.

Helt øverst i kolonien sitter en luftsekk (pneumatophor) som trolig orienterer kolonien i vannmassene og holder kolonien loddrett.  Dette var tydelig i mitt fotoakvarium der kolonien plasserte luftsekken helt i overflaten og innrettet kolonien i loddrett stilling.  Luftsekken kan fylles med gass og har en irriserende rød flekk helt ytterst.   Nedenfor luftsekken sitter en rekke svømme-klokker som brukes til bevegelse (selv om kolonien påvirkes sterkt av hav-strømmene). Under disse sitter noen store, orange modifiserte polypper som utgjør et forsvarsverk og en fangsstasjon for plankton.  Polyppene har degenerert munnåpningen og ligner på kraftige tentakler og har gitt opphave til det fengende populærnavnet “hulaskjørt”. Forsvarsindividene inneholder kraftig neslegift fra tallrike nesleceller. Innenfor forsvarstentaklene og under svømmeklokkene sitter en mengde nærings- og formeringsindivider (enkeltindividene hos nesledyr kalles ofte for “polypper” eller “zooider”). For noen stilige dyr!

 {jacomment on}

Apolemia uvaria
Apolemia uvaria

I begynnelsen av desember 1997 kom det meldinger fra oppdrettsanlegg ved Fedje i Nord-Hordaland at laksen var angrepet av en ukjent manet. Store mengde maneter i lange bånd drev mot merdene. Her spredte de neeslegift til laksen som ble skadet. Dette førte til nødslakting av laks på Fedje. Etterhvert strømmet det inn meldinger om “ukjente maneter” fra hele kysten, fra Finnmark i nord til Arendal i sør.  Også på Hidra kunne vi se manetene i lange remser.  Dette var kolonimaneten Apolemia uvaria.  Denne arten har spesialiserte individer slik som hulaskjørtet, bl.a. mørkerøde forsvarstentakler og er godt kjent fra Middelhavet, men er også rapportert fra Atlanterhavet, Det Indiske Hav og Stillehavet. Etter 1997 har Apolemia uvaria blitt observert med ujevne mellomrom ved Hidra i Vest-Agder.

“Blue Button”, Porpita porpita
 En slektning av kolonimanetene er “blue button” eller Porpita porpita som hører hjemme i ordenen Anthomedusae.  Også her er det snakk om flytende kolonier i klassen Hydrozoa.  Og for noen vakre dyr!  Som små romskip i alle farger seiler de omkring på de tropiske verdenshavene.  Selv fant jeg flere kolonier på en strand på Filippinene etter en natt med uvær. Fra en stor sentral flytepolypp strekker det seg ut armer med små, spesialiserte individer – bygningstyrekk som ligner mye på de vi finner hos kolonmanetene.  Se etter Porpita porpita neste gang du går langs ei tropisk strand.  Hvem vet, kanskje de dukker opp her hos oss en vakker dag?

 

 

 

Du er her: Home BIOLOGY Kolonimaneter