3366-D.jpg

tittel

Fuglefoto på Tipperne

svarthalespoveTipperhalvøya med Værnengene ligger i den sydlige delen av Ringkøbing Fjord sør i Danmark.  Et paradis for fugl. Noen på vei nordover, andre for å hekke akkurat her.

Hit dro jeg sammen med min fotokompis og hobbyornitolog, Bo Christiansen, sent i april.  Fra bilen kom vi nært innpå en hel rekke fugler og kunne boltre oss med kameraene hele dagen.  Rødstilk, svarthalespove, gulerle, hvitkinngås og mange andre arter. Vi fikk til og med se en albinistisk vipe noe som er svært sjeldent.  En dag på Tipperne gav oss en fantastisk fotoopplevelse og nærkontakt med fuglene.

TipperneTipperne Vadereservat ligger på den nordlige delen av Tipperhalvøya i Ringkøbing Fjord.  Halvøya er ikke gammel, men ble dannet bare for noen hundre år siden.  Den danske Stat fredet fuglelivet her allerede i 1898 og i 1928 ble vadereservatet opprettet. Siden den gang har hekkefuglene blitt antallsregistrert hvert år, noe som gjør denne lokaliteten helt unik.  Det samlede arealet er ca. 2200 mål der ca. 1500 mål er tidevannsområder som omkranser halvøya. Landarealet består av ca. 550 mål brakvannsenger og ca. 100 mål sivskoger. Les mer her.
TipperneTipperne Vadereservat er bare åpent to timer en dag i uka. Litt merkelig spør du meg, men slik er det nå.  Dermed var reservatet stengt da vi ankom tidlig om morgenen, men det finnes en løsning.  Utenfor reservatet, på Tippervej som går fra hovedveien og inn mot reservatet, kjører man langs mange små vann og dammer. Disse ligger like ved veien. Her slår fuglene seg ned for å beite, og man kan faktisk lett fotografere fugl fra bilvinduet.  Du trenger en bønnesekk eller annen støtte for kameraet og tålmodighet.  Slik rigget vi oss til, Bo i baksete og jeg foran ved rattet med kameraet i passasjersetet, klar til action"!  Så gjelder det bare å kjøre sakte, sakte og ha øynene med seg.  Fram og tilbake på de små grusveiene. Når et motiv dukket opp, stoppet vi bilen. Av med motoren og forsiktig ned med vinduene. Kameraet i stilling og "klikk, klikk, klikk".  Fuglene her var tydeligvis vant til folk og poserte som regel villig.  Bare den vakre skjeanda var skikkelig sky og stakk av gårde før vi kunne komme i stilling med kameraene. Vi var som sagt tidlig ute for å få med oss det varme morgenlyset.  Midt på dagen tok vi pause og kom tilbake om ettermiddagen da sola sank på himmelen.  Slik gikk en hel dag med fuglefotografering på Tipperne.

Det var flokkevis med hvitkinngjess på Tipperhalvøya tidlig om morgenen, men disse skal vi la passere i fred og ro her side det er sagt nok om arten i en annen artikkel fra samme fototuren (se HER). Da var det mer interessant med trepiplerka som satte seg på gjerdestolpene i morgenlyset og sang av full hals.  Trepiplerke (Anthus trivialis) er vanskelig å skille fra heipiplerke (Anthus pratensis), men jeg er temmelig sikker på at det er en riktig identifikasjon basert på utbredelse og fargetegninger på bryst og buk. De enkle kulissene og den diffuse, beige bakgrunnen som passet godt til fuglens farger, gjør at jeg er godt førnøyd med de to bildene av arten nedenfor som begge er tatt ved bruk av 1,7X telekonverter.

En annen art som også holdt til langs veikanter og slo seg ned på piggtrågjerdet, var gulerla, (Motacilla flava). Noen riktig spektakulære fullt utfargede hanner poserte på piggtråden. For en vakker fugl!
gulerlegulerleDen vanligste vadefuglen vi møtte denne dagen var Rødstilk (Tringa totanus).  Men sine orangerøde bein og svartrøde nebb, er den ikke til å ta feil av. I de små dammene langs veien fant den rikelig med føde.  Av og til satte den seg på en gjerdestolpe og lot oss fotografere portrettbilder. Det var som om den sa: "Ta rikelig med bilder, jer er jo den vakreste her".
Den flotteste observasjonen vi hadde denne dagen var uten tvil å iaktta, fotografere og filme svarthalespove (Limosa limosa) som søkte føde i et grunt tjern like ved veien.  Vi kom kloss innpå et par som ikke tok noen notis av oss og kunne fotografere i ro og mak.  I Norge har svarthalespoven status som "truet" (EN) i rødlista og man regner med at færre enn 100 reproduserende individer finnes i landet.  Arten hekker bl.a. på Jæren.  På verdensbasis er bestanden beregnet til noe slik som mellom 650.000  til 800.000 individer med status "nær truet" (NT) i den intrenasjonale lista. 

Svarthalespoven dukket det lange nebbet godt ned i mudderbunnen, ristet opp og ned med hodet og søkte på denne måten ettr noe spiselig langt nede i bunnlaget.  Av og til var hele hode under vann. Videoen nedenfor gir et godt bilde av dette.

Fødeopptak hos svarthalespove:


Storspoven (Numenius arquata) fikk vi også et glimt av, men på lang avstand der den lette etter mat i et tjern.  Det var artid å observere hvor ulike teknikker de to spovene brukte for å finne føde.
En albinistisk vipe
Vipa hadde kommet til Tipperne i store mengder og som vanlig søkte de føde på slettene og i langs bredden av de små dammene langs veien.  Pulsen steg da vi like ved veien så ei hvit vipe!  En albinistisk fargevariant!  Dette er sjeldent!

Albinisme er imidlertid en relativt vanlig mutasjon både hos mennesker og dyr.  Mutasjonen frambringer en genfeil som reduserer eller forhindrer evnen til å danne pigmenter. Genvarianten må nedarves fra begge foreldrene for at det skal bli virksomt (recessiv arv). Organismer med albinisme grupperes i to hovedgrupper, de som helt mangler pigmenter og de som har svært redusert evne til å produsere pigment.

Vår vipe, som var en hunnfugl, hørte åpenbart til gruppen som har redusert evne til pigmentproduksjon.  Den var hvit, men hadde noen brune sjatteringer her og der og normal øyenfarge.  Ekte albinoer, som helt mangler evnen til å produsere pigment, har røde øyne fordi man kan se de røde blodkarene på netthinnen som ikke innholder fargepigmenter.  Tidligere har jeg sett albinisme to ganger blant fugler, hos en skarv hjemme på Hidra og hos en  hvitbrynvever i Samburu i Kenya.

Artsliste
Nedenfor finner du en artsliste over fuglene vi så og fotograferte på Tipperne denne dagen. Arter i parentes ble observert, men ikke fotografert):
Enghauk, Hvitkinngås, (Skjeand), (Stokkand), Krikkand, Vipe, (Heilo), Storspove, Svarthalespove, (Sotsnipe), Rødstilk, Sothøne, Hegre, Fiskemåke, Bokfink, Munk, Trepiplerke, Gulerle, Linerle.

Ta turen til Tipperne neste gang du er i Danmark!  Dette er et flott område med store muligheter for fuglefotografering.{jacomment on}

Du er her: Home PHOTO Fuglefoto på Tipperne